Ana Sayfa

Önemli Tarihler | Sempozyum Takvimi

Bildiri tam metin gönderme tarihi
01.08.2023
Kabul edilen bildirilerin ilanı
10.08.2023

Amaç ve Kapsam

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, mühendisliğin önemli faaliyet alanlarından biri olan bakım konusunda teknolojik gelişmeleri irdelemek, bu alanda bilgilendirme ve bilinçlenme yaratmaya yönelik açılımları sunmak, alternatifler üretmek amacıyla Bakım Teknolojileri Kongre ve Sempozyumları gerçekleştirmektedir.TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Sakarya İl Temsilciliği yürütücülüğünde 06-07 Ekim 2023 tarihlerinde SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ’ nde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz II. BAKIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, #geçmiştengeleceğebakımteknolojileri ana temasıyla, bakım teknolojileri ve uygulamalarının inceleneceği bir platform olacaktır.Sempozyumumuzda, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Oturumları ve Seminerler aracılığıyla, konusunda uzman olan kişi ve kuruluşların, akademisyenlerin, sektörde ürün ve hizmet üreten firma ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların buluşturulması; ayrıca sergi organizasyonuyla da firmaların kendilerini tanıtabilmeleri amaçlanmaktadır.

Destekleyen Kuruluşlar